dilluns, 2 de desembre de 2013

Investigació ACOT

La investigació ACOT es va dur a terme a una sèrie de centres que van ser dotats amb software i assessorament i es van avaluar les fases per les quals les TIC començaven a formar part de la quotidianitat dels docents.

Es va establir que és un procés que tarda entre 3 i 5 anys i que els professors passen per les següents fases: accés (aprendre l'ús bàsic de les tecnologies), adopció (els mestres empren els ordinadors per fer el mateix que feien sense els ordinadors, no comporta innovació didàctica), adaptació (s'integren les tecnologies en pràctiques tradicionals però augmentant la productivitat. Els alumnes comencen a emprar aplicacions), apropiació (es comencen a experimentar noves maneres de treballar didàcticament usant les tecnologies) i innovació (s'usa la tecnologia de manera que ningú ho ha fet abans, es creen coses noves).

I jo, en quina fase crec que estic?
Penso que estic en la fase d'apropiació. Crec que tenc un bon coneixement de TIC (tot i que em falta moltíssim per aprendre), és un tema que m'interessa molt i sempre intent trobar noves maneres d'integrar les TIC en la meva  feina. Penso també que la fase d'innovació és una fase molt difícil d'assolir, o que almenys comporta molt de temps fins arribar-hi, ja que necessita tenir un total maneig i un gran coneixement en noves tecnologies.


Penjo el vídeo on Jordi Adell ho explica en una conferència.



La incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu és necessària?


dimarts, 26 de novembre de 2013

Societat de la informació - Manuel Area

A n'aquesta entrada reflexionaré sobre la lectura Sociedad de la Información, tecnologias digitales y educación, de Manuel Area.


Manuel Area ens parla en aquesta lectura dels problemes i els reptes de futur que han portat les noves tecnologies a la societat de la informació. 

Evidentment i com ja he parlat a altres entrades, és una realitat i ja tenim molt assumit que la societat ha canviat, la cultura ha canviat. Segons Area podríem estar parlant d'una tercera revolució industrial, ja que la societat està patint una gran transformació en temes econòmics, socials i culturals. 
La globalització és un dels fets presents més importants per tot el que comporta, i les tecnologies juguen un paper molt rellevant en el sentit que fan que aquesta globalització sigui de cada vegada més latent, i és que sense elles, el món que avui coneixem no seria així. 

Llavors sorgeix la pregunta que es formula Area a la lectura: Quin model de societat de la informació volem contruir i quin paper juguen les noves tecnologies en aquest procés?
L'autor proposa 4 grans discursos que a continuació resumiré:


  • Discurs mercantilista: la societat de la informació és vista com una gran plataforma on es participa a través de les xarxes de comunicació digitals. Formen part d'aquesta visió les empreses de software, telecomunicacions, banca, indústria de l'oci... 
  • Discurs crítico-polític: sorgeix com a contestació a l'anterior, i defensen que les TIC han d'ajudar al desenvolupament de la societat i no han d'estar controlades per gran empreses del món capitalista, això és, les empreses que he anomenat al punt anterior. 
  • Discurs tecnocentrista: les TIC i internet representen un punt d'inflexió no sols en termes tecnològics sinó també en el camí de la civilitat humana.  
  • Discurs apocalíptic: les TIC com a fi dels ideals i valors de la modernitat. Parla d'una invasió de les TIC.  
Quan penso en quin model es pot apropar més a la realitat o per quin model em podria decantar em sorgeixen dubtes. Penso que les tecnologies, malauradament, sí estan controlades per les grans empreses del món capitalista.
Quant al discurs tecnocentrista i l'apocalíptic, penso que ni un extrem ni l'altre. Ni s'han d'idealitzar les TIC ni se les han de posar per terra, ja que tenen tant aspectes molt positius com aspectes molt negatius i, per tant, em quedaria amb un terme mig. 


Seguint amb Area, ens parla a continuació dels efectes socials i culturals de les TIC. 
  • Les llums (la part positiva)
El més destacables és el fet comunicatiu, sense límits espacials ni temporals. També ens parla de l'accés a la informació, però jo pens que més que informació, tenim sobreinformació. Cada dia estem sotmesos a molta informació rebuda de canals diferents com pot ser internet, televisió, premsa... això acaba per saturar, jo mateixa moltes vegades m'hi sento. I és que, tot i que és bo tenir accés a la informació, hauríem de trobar la mesura justa. Un altre aspecte positiu a destacar seria que les TIC han millorat l'oferta de serveis (educació, sanitat, administració...). Per últim, ens explica que les TIC han facilitat el coneixement de les diverses cultures del món. 

  • Les ombres (la part negativa) 
Curiosa la paradoxa que es produeix amb les TIC... ens donen moltes facilitats, ens permeten comunicar-nos amb qualsevol part del món, ens faciliten la vida... però no és or tot el que rellueix, i per això Area ens parla també d'allò negatiu de les TIC, i és que el model més pessimista creu que el progrés tecnològic no necessàriament implica benestar social, sinó més bé al contrari (desastre medioambiental, augment del número d'automòbils). Hem de tenir clar que les tecnologies per si mateixes, sense un projecte social al darrera, no ens aporten res, sinó que ens duen per mal camí. 
Els canvis tan ràpids i constants fan que sigui difícil per les societats adaptar-se, i això provoca més angoixa i malestar.
El fet que la nostra societat ja no funcioni sense les tecnologies fa que sigui més dèbil i fràgil. La globalització fa que la idiosincràsia de cada societat es perdi de cada vegada més, i hi hagi un únic referent global en tots els temes. 

Per últim, tot això provoca que cada vegada estem més controlats. Ja no tenim intimitat ni privacitat, sinó que ens exposem. 


Ja per acabar Area ens parla de les TIC en relació a l'educació.  Per exemple exposa un tema molt important com és l'adaptació dels mestres a les TIC. Evidentment la majoria no són nadius digitals i els costa adaptar-se als canvis que es produeixen, tan ràpids i sobtats com ja he dit abans. Avui és necessària l'alfabetització tecnològica, i molts no la tenen. A més, les institucions educatives tenen com a característica que la introducció dels canvis és lenta i això fa que no s'adapti a les necessitats de l'alumnat. 
Vist aquest panorama, l'educació s'ha de plantejar uns reptes. Area proposa:
- integrar les TIC al sistema i cultura escolar
- reestructurar els fins i els mètodes d'ensenyament. Nous rols que han d'assumir tant els mestres com els alumnes
- extendre la teleformació 
- revisar i replantejar la formació ocupacional en vista de les noves exigències laborals impulsades per les TIC 
- desenvolupar accions d'educació no formal: l'alfebetització digital 


De tot plegat pens que és molt necessari replantejar-se els reptes de l'educació,  perquè l'educació és la clau del canvi i de la transformació social. És on estan els alumnes d'avui, d'on sortiran els ciutadans del demà. És fonamental i crec que mai s'esgotarà la necessitat d'educació tot i que les noves tecnologies segueixin avançant!

diumenge, 10 de novembre de 2013

Cinquena edició Betabeers Menorca #bbmnk

Ahir dissabte a les 18:30h al Plató de joves empresaris es va celebrar la cinquena edició del Betabeers Menorca. Es tracta d'una trobada de caire més bé informal on es fan xerrades i es parla de temes relacionats amb la informàtica, en un ambient amigable, prenent unes cerveses. Es fan a tot el món, i en concret a Espanya es celebren també a Madrid, Barcelona, Palma... a Menorca ho coordina actualment Miquel Gabarró.



No havia anat mai a una reunió d'aquestes, però si el meu al·lot, així que ahir vaig decidir acompanyar-lo, ja que un dels temes que s'havien de parlar era El present i el futur de la informàtica a Menorca, i vaig pensar que podria ser interessant per complementar aquesta assignatura.

Primer de tot dir que sé poc d'informàtica, i el que sé és el que he après en aquests cinc anys estant amb el meu al·lot. Pensava que potser seria una xerrada on no entendria res i se'm faria difícil seguir-la, però em vaig sorprendre de veure que ho podia seguir bé; evidentment se m'escapaven algunes coses, allò més relacionat amb informàtica pura, però en general molt bé.

La primera part va ser una xerrada de Santi Camps, on mostrava un projecte que ha ideat i començat amb un altre company. A la seva web www.socialvane.com podeu veure un vídeo i una recopil·lació dels serveis que ofereixen. Està especialment dirigit a empreses i als community managers. Entre altres coses, pots gestionar els comentaris de les xarxes socials, saber qui parla del teu negoci, classificar els comentaris segons si són positius, negatius o neutres... Sens dubte una eina molt interessant! A més, es va introduir el concepte de web 3.0, una passa més del que ja coneixem com a web 2.0.

La segona part va ser, com ja he dit al principi, El present i el futur de la informàtica a Menorca. Es va parlar del que pot oferir cada persona, el que creuen que falta a Menorca en temes de tecnologia, etc.
Aquí va sortir un debat sobre les tecnologies a l'Educació, amb opinions dispars però totes interessants. Algunes persones creien que era necessari incloure la informàtica ja des de petits, i altres creien que no. A més, es va parlar del projecte anomenat Scratch que es du a terme com activitat extraescolar al col·legi La Salle d'Alaior, que es basa en ensenyar als nens a programar amb l'elaboració de jocs mitjançant un software senzill i intuitiu. Si voleu conèixer més informació sobre aquest projecte feu clic aquí.


Va ser una bona experiència i si tinc oportunitat repetiré! Destacar el bon ambient que hi havia i les ganes de compartir experiències i coneixements, un aspecte clau en els temps que corren, on crec que el més positiu és poder enriquir-te dels demés.

Fins la pròxima!



dimarts, 5 de novembre de 2013

Comentari de dues lectures

En aquesta entrada comentaré dues de les lectures del Tema 5 que estem donant a classe. 

Que les TIC formen part de la nostra vida diària no és cap misteri, com tampoc ho és que l'escola ha d'obviar aquesta realitat i incorporar-les de la millor manera possible per tal de preparar als alumnes per la seva vida present i futura. El fet que molts mestres vulguin defugir d'aquesta realitat només produeix que els alumnes deixin d'avançar. Per això es fa necessari que els mestres de totes les escoles estiguin preparats per afrontar aquest repte. 

La lectura ens dóna moltes claus sobre com incorporar amb sentit les TIC a l'educació infantil.
Primerament ens dóna unes premisses molt útils, que tot i que poden resultar obvies s'han de portar a terme. Per exemple, ens parla de tenir un racó destinat a l'ordinador, tenir alguna paret buida per poder projectar amb el canyó (molt clar, però a vegades tenim les parets tan plenes que es fa difícil), pensar en els agrupaments possibles, i, sobretot, com a docents, trobar temps per planificar les sessions, buscar o crear el material necessari, etc. 

També ens explica algunes de les possibilitats amb l'ordinador, amb el projector, amb l'internet, i també amb la pissarra digital i les tablets. Us recomano que mireu l'enllaç per trobar-ho tot explicat, ja que prefereixo ara donar una breu opinió. 

En el meu cas m'agraden molt les noves tecnologies, i penso que, ben emprades, ens faciliten moltes coses i ens obren moltes portes. Per això, m'agradaria molt poder treballar a una escola que les inclogués dins el dia a dia (no sols com quelcom puntual), o, en cas de trobar-me a una escola on no es mostren predisposats a incorporar-les, poder ser jo i millor si em trobo més companys, qui comenci a fer camí. 
El fet que no es faixi estrany de veure un infant de 2 o 3 anys manejant un telèfon mòbil o una tablet, fa que sigui necessària l'educació en el tractament de les noves tecnologies. Saber buscar informació de diferents fonts, contrastar-la... i saber fer un bon ús de tot el que ens proporcionen les noves tecnologies. Tot això necessita d'un ensenyament, i per això nosaltres, els mestres, hem d'estar preparats i amb ganes i il·lusió. 


En aquesta lectura Pere Marquès ens dóna, com diu el títol, cinc claus per fer una bona integració de les TIC als centres educatius. Són les següents:

1. Les bases tecnològiques necessàries: pissarres digitals, ordinadors amb accés a internet a les aules, videoprojectors, ordinadors de recolzament a les aules, aules d'informàtica amb un ordinador per alumne o per parella, intranet educativa (tipus moodle), i a més una biblioteca o aula d'estudi amb ordinadors amb accés a internet. Es recomana també que els alumnes tinguin a casa un ordinador amb internet. 

2. Coordinació i manteniment dels recuros TIC: és important que les TIC estiguin sempre operatives, que hi hagi un servei de manteniment de les TIC adequat i un servei de coordinació que pugui ajudar als mestres si ho necessiten. 

3. Recursos didàctics: per tal que els alumnes aprenguin és necessari un conjunt de recursos didàctics adequats. Els mestres són els encarregats de seleccionar-los, tot i que a vegades, entre la immensitat de recursos que trobem a la xarxa, es poden veure desorientats. En aquest sentit el més adient és recórrer a webs d'editorials o d'administracions educatives. També es poden trobar fòrums de mestres que comparteixen les seves idees, els materials didàctics... i intercanvien les seves experiències. 

4. Recolzament a l'equip directiu i compromís de la comunitat educativa: amb l'objectiu que la intregració de les TIC sigui el més significativa possible, és imprescindible comptar amb el recolzament de l'equip directiu i de tota la comunitat educativa. Aquests poden ajudar proporcionant recursos materials, personals i funcionals. 

5. Adequada formació del professorat en didàctica digital: per últim, aquest punt és bàsic. Els mestres han d'estar ben formats en matèria digital, i han de mantenir una actitud positiva i correcta per enfrontar aquest canvi en l'educació. Marquès distingeix dos models: el senzill, que és aquell que està a l'abast de tots els mestres que tenen unes nocions bàsiques del maneig de l'ordinador, i l'avançat, que incorpora competències tecnològiques més avançades i complexes. 

Em quedo amb la darrera frase que diu: "Cuando los profesores CONOZCAN eficaces modelos de utilización didáctica de las TIC que PUEDAN reproducir sin dificultad en su contexto (tengan recursos y formación) y les ayuden realmente en su labor docente (mejores aprendizajes de los estudiantes, reducción del tiempo y esfuerzo necesario, satisfacción personal)..., seguro que TODOS van a QUERER utilizarlas. ¿Por qué no?"
Amb aquesta frase queda de manifest que en el moment que els mestres dominin i tenguin les destreses necessàries per emprar les TIC ja no les voldran apartar més de la seva tasca docent, perquè en aquest moment s'hauran donat compte de la utilitat i de les funcions que ens aporten en la nostra feina. 

Així doncs, amb aquestes 5 claus, Pere Marquès vol deixar clares les consignes bàsiques per tal que la implementació de les TIC a les escoles no resulti un fracàs, sinó que sigui positiva i doni fruits. 

dimecres, 30 d’octubre de 2013

Edició de so amb Audacity



Hola de nou!
El dimecres passat i avui mateix hem dedicat les classes de l'assignatura per fer el taller d'edició de so, en aquest cas també amb un programari lliure que es diu Audacity i que podeu descarrergar aquí.
És un programa amb la que pots fer diversitat de coses, des de llevar la lletra a una cançó fins fer muntatge com els que hem hagut de fer a classe sobre una cunya radiofònica.

Jo ho he fet amb la meva companya na Sandra, del blog http://mifuturoproyectoilestic.blogspot.com.es/, no deixeu de visitar-lo!
La nostra idea era fer Ràdio UIB, la ràdio de la Universitat, i com que havia de ser curt, ens vam decantar per donar informació sobre l'examen que tenim en dues setmanes, incloent petites frases i tocs d'humor. Us anim a que ho escolteu:

Ràdio UIB, la ràdio que esperaves! ;)


Per cert, quan he intentat pujar l'arxiu he vist que les eines bàsiques en pujar una entrada no em donaven l'opció de fer-ho, per tant cercant per internet he trobat aquesta web: http://zippyshare.com/
És molt fàcil, sense registrar-te, sols has de pujar el teu àudio i al final et dóna l'opció de copiar el codi embed, que has d'aferrar a l'apartat HTML quan estàs creant l'entrada!


dijous, 24 d’octubre de 2013

Jocs multimèdia

Com a feina de classe hem de crear, en petits grups, un material multimèdia per Educació Infantil.
Per això, com a primer pas, hem fet una recerca de possibles jocs.

Si busqueu al cercador "JClic" trobareu infinitat de jocs, donant-vos la possibilitat d'escollir educació infantil, educació primària, educació secundària, a més del tema del joc (llengua, matemàtiques, educació musical...).

Jo he triat aquest que va sobre música, i et dóna la possibilitat de cantar, tocar i escoltar música.
Així i tot crec que algunes coses haurien de ser bastant guiades pel mestre, tot i haver escollit el nivell d'infantil 3-6.



zonaClic - actividades - Cantar, tocar, escoltar


Us anim a mirar la pàgina perquè hi ha molts recursos i ben interessants, i a més també dóna la possibilitat de crear jocs!

dijous, 17 d’octubre de 2013

Els drets d'autor i la propietat intel·lectual

L'entrada d'avui va dedicada a comentar un article de Miguel Ángel Suvires García, de la Universitat de Màlaga: Derechos de autor y propiedad intelectual en internet para educación.

Diàriament fem ús de recursos de la xarxa. És tan fàcil accedir a tot el contingut que trobem a internet que molt sovint ens oblidem dels drets d'autor i de la propietat intel·lectual, i ens oblidem també que el fet que aparegui a internet no significa que allò sigui lliure i ho poguem emprar sense estar infringint cap llei.
És important que des de l'escola coneguem què en diu la legislació per fer un bon ús del programari que escollim i així ensenyar-ho per tal d'educar en aquest aspecte.

Està clar que les aules poc a poc s'adapten als temps que corren i es modernitzen; ja no es fa tan estrany trobar una pissarra digital o ordinadors dins la mateixa aula on es fan normalment les classes, fins i tot tablets a aquelles escoles que estan més avançades, com ara la de Can Cantó (al blog hi ha una entrada dedicada a aquesta escola i el que treballen amb les TIC).

Personalment crec que és important educar en fer un bon ús dels recursos de la xarxa. Per això cal una feina prèvia dels docents per investigar bones pàgines web on poguem accedir al seu contingut lliurement.
I també conèixer quins són els tipus de llicències (contractes legals que diuen el què es pot fer amb les obres i els usos que se'ls poden donar) existents. El tipus més conegut és el Copyright, però també hi ha el domini públic, les Creative Commons...





Citat del mateix article, us poso una llista d'enllaços on podeu aconseguir música, sons, imatges i vídeos lliures (per si llegeix el blog algú que no hagi llegit aquest article):





dimecres, 16 d’octubre de 2013

Edició d'imatge amb Gimp



Avui, per segon dimecres consecutiu, hem dedicat les hores de l'assignatura a fer un taller d'edició d'imatge.
El software que hem emprat ha estat el Gimp, un programari lliure que us podeu descarregar aquí.

Jo ja havia emprat photoshop però no Gimp, i tot i que és semblant he descobert moltes coses noves.
Us deix el muntatge que he fet jo de les "Superuibers". A la imatge amb na Natalia (del blog http://webcomtic.blogspot.com.es/) i na Maite (del blog http://mrtpea-uib.blogspot.com.es/).


Sabem viure sense tecnologia?

L'entrada d'avui serà breu, sols per comentar un fet que va ocórrer ahir dia 15 d'octubre.
Vaig fer feina tot el capvespre i quan vaig arribar a casa vaig visitar les xarxes socials. Tan a Facebook com a Twitter hi havia un pànic generalitzat perquè.... Whatsapp no funcionava! En menys d'una hora que whatsapp va tenir un fall de sistem a nivell mundial ja era Trending Topic a nivell d'Espanya i a nivell de tot el món. 

Jo som la primera que utilitzo el Whatsapp, em sembla que si s'usa bé és una bona aplicació, que et permet tenir grups, enviar missatges o imatges sense gastar diners...
Però a vegades em fa pena veure fins on han arribat les coses. Anar a un bar amb els amics i veure com cadascun està amb el seu mòbil i rarament alça el cap per incorporar-se a la conversa.





Algunes frases que trobàvem per twitter i que estan recollides a la noticia Histeria por la caída de Whatsapp, que podeu llegir aquí :
"WhatsApp se cae. Dentro de 9 meses boom de natalidad. Seguro"
"WhatsApp sufre caída del servicio. En la España de Rajoy hasta WhatsApp está parado".
 "Han sido los cinco peores minutos de mi vida sin WhatsApp".

dilluns, 7 d’octubre de 2013

CEIP Can Cantó

Hola de nou!

La classe d'avui dilluns m'ha resultat molt interessant i per això crec que es ben mereix una entrada.
En principi els dilluns fem classes teòriques tot i que avui ha estat més bé pràctica.

Dividits per grups hem investigat un projecte de centre que es du a terme al CEIP Can Cantó d'Eivissa basat en les TIC.
Aquesta escola ha introduit les noves tecnologies de ple, amb una aposta arriscada però amb molt de potencial, que permet una feina genial i molt motivadora pels infants de tots els cursos.

En concret a l'apartat Què fem amb les TIC? trobem totes les propostes.
Val la pena invertir una estona del nostre temps en investigar, perquè descobrirem moltes de les possibilitats que ens donen les TIC a l'aula, i que estan relacionades amb l'Educació 2.0 de la qual parlo en el primer post del blog.

No em posaré a desccriure les activitats, ja que les podeu veure a la web, però voldria aprofitar per fer una petita reflexió.

El primer que em queda clar és que hi ha molta feina feta darrera cada activitat, tant del mestre com dels nens. Exigeix una preparació i molt de treball a classe per obtenir els resultats que després nosaltres veiem.
Però d'una cosa no en tinc cap dubte; estic segura que els alumnes d'aquesta escola gaudeixen amb totes les activitats que fan, que els motiva, que per ells anar a l'escola resulta divertit, i, sobretot, que aprenen moltíssimes coses que els seran de gran utilitat a la societat on es desenvolupen.

Penso que un projecte com el de les TIC es fa de cada vegada més necessari, i que les escoles s'haurien d'animar a emprendre aquest tipus de projectes, sempre amb la implicació docent.


divendres, 4 d’octubre de 2013

Web 2.0 i Educació 2.0

Com a primera entrada al blog em disposo a reflexionar una mica sobre la lectura d'un capítol del document WEB 2.0 El uso de la web en la sociedad del conocimiento. En concret hem llegit el capítol 1, anomenat: Educación 2.0 ¿marca, moda o nueva visión de la educación?

És ben sabut que els temps canvien tan ràpidament que en un espai temporal curt moltes coses es poden quedar obsoletes.
M'he quedat amb una frase que diu: 

 "vivimos en un momento histórico muy interesante: los jóvenes han crecido en una sociedad donde las tecnologías los han acompañado en su desarrollo, y éstas han variado y surgido como no lo habían hecho a lo largo de la historia de la humanidad"
Amb aquesta frase vull fer una reflexió del que jo mateixa he viscut; 
vaig néixer l'any 1992 i quan tenia 5 anys ja teníem un ordinador a casa, i als 11 internet. He pogut veure una evolució molt gran en els ordinadors, des dels de taula fins els portàtils... he vist disquets, cintes de cassette, cintes de vídeo, cd's, dvd's, blue ray... telèfons mòvils grans, amb antena, que han evolucionat a telèfons de cada cop més fins, amb internet incorporat. Ara també trobem tablets, ebooks... I, com no, he viscut el canvi del web 1.0 al 2.0.  Faig balanç i m'adono dels canvis que he vist en els meus 21 anys de vida, tecnològicament parlant i, el més sorprenent, la velocitat en la qual s'han donat aquests canvis. 

I parlant de canvis, és quan arribem al moviment web 2.0. Podríem dir que es tracta d'una nova forma d'utilitzar internet, una forma més fàcil i intuitiva, on els usuaris poden col·laborar, compartir informació, gestionar continguts... En aquest sentit aquest blog on esteu llegint l'entrada és una plataforma 2.0 per aquestes raons: resulta manejable fins i tot per persones que no tenen alts coneixements en noves tecnologies i permet crear una petita comunitat d'intercanvi d'opinions, pujar continguts, comentar-los, etc. 


L'educació és un dels camps on el moviment web 2.0 influeix o pot influir més. 

Crec que aquesta implementació de l'educació 2.0 es fa de cada vegada més necessària per les noves característiques dels alumnes que trobem a les aules, alumnes que han crescut immersos en tecnologia i que tenen unes competències diferents a les que tenien els alumnes de fa deu anys, i diferent a les que tindran els alumnes d'aquí deu anys més.

El plantejament educació 2.0 possibilitarà que els alumnes siguin més autònoms, construieixin els seus coneixements, aprenguin de manera col·lectiva (suprimint el punt competitiu, com ens explica el text).
Tot això, necessita d'un canvi en l'estil docent, que hauran de passar a ser els guies dels alumnes, els que els donaran les eines perquè ells mateixos aprenguin. 

I un punt que em sembla molt interessant també és que els docents utilitzin aquestes plataformes per mostrar la seva feina, per compartir experiències, situacions... això permet un enriquiment col·lectiu. 
De fet, ja trobem molts blogs escolars on els mestres comparteixen tot el que es fa a l'aula, donant la possibilitat tant a les famílies com a altres docents d'utilitzar idees, recursos, materials... 

Per tant, veig factible l'educació 2.0? Sí. Però el primer pas està en nosaltres, els docents, i en la nostra predisposició. Hem d'estar motivats, estar segurs que aquesta és la manera correcta d'educar tenint en compte els temps en els que ens trobem. Una bona preparació dels mestres és clau perquè els alumnes tinguin bones eines, i començar ja des d'educació infantil em sembla el més adequat. 



Aprofit l'entrada per posar aquest vídeo que he trobat mentre cercava informació complementària. És de Manuel Area, i ens explica de manera molt clara en què consisteix l'educació 2.0 i quines utilitats té. 

Us el recomano: 



Fins la pròxima!