dimarts, 5 de novembre de 2013

Comentari de dues lectures

En aquesta entrada comentaré dues de les lectures del Tema 5 que estem donant a classe. 

Que les TIC formen part de la nostra vida diària no és cap misteri, com tampoc ho és que l'escola ha d'obviar aquesta realitat i incorporar-les de la millor manera possible per tal de preparar als alumnes per la seva vida present i futura. El fet que molts mestres vulguin defugir d'aquesta realitat només produeix que els alumnes deixin d'avançar. Per això es fa necessari que els mestres de totes les escoles estiguin preparats per afrontar aquest repte. 

La lectura ens dóna moltes claus sobre com incorporar amb sentit les TIC a l'educació infantil.
Primerament ens dóna unes premisses molt útils, que tot i que poden resultar obvies s'han de portar a terme. Per exemple, ens parla de tenir un racó destinat a l'ordinador, tenir alguna paret buida per poder projectar amb el canyó (molt clar, però a vegades tenim les parets tan plenes que es fa difícil), pensar en els agrupaments possibles, i, sobretot, com a docents, trobar temps per planificar les sessions, buscar o crear el material necessari, etc. 

També ens explica algunes de les possibilitats amb l'ordinador, amb el projector, amb l'internet, i també amb la pissarra digital i les tablets. Us recomano que mireu l'enllaç per trobar-ho tot explicat, ja que prefereixo ara donar una breu opinió. 

En el meu cas m'agraden molt les noves tecnologies, i penso que, ben emprades, ens faciliten moltes coses i ens obren moltes portes. Per això, m'agradaria molt poder treballar a una escola que les inclogués dins el dia a dia (no sols com quelcom puntual), o, en cas de trobar-me a una escola on no es mostren predisposats a incorporar-les, poder ser jo i millor si em trobo més companys, qui comenci a fer camí. 
El fet que no es faixi estrany de veure un infant de 2 o 3 anys manejant un telèfon mòbil o una tablet, fa que sigui necessària l'educació en el tractament de les noves tecnologies. Saber buscar informació de diferents fonts, contrastar-la... i saber fer un bon ús de tot el que ens proporcionen les noves tecnologies. Tot això necessita d'un ensenyament, i per això nosaltres, els mestres, hem d'estar preparats i amb ganes i il·lusió. 


En aquesta lectura Pere Marquès ens dóna, com diu el títol, cinc claus per fer una bona integració de les TIC als centres educatius. Són les següents:

1. Les bases tecnològiques necessàries: pissarres digitals, ordinadors amb accés a internet a les aules, videoprojectors, ordinadors de recolzament a les aules, aules d'informàtica amb un ordinador per alumne o per parella, intranet educativa (tipus moodle), i a més una biblioteca o aula d'estudi amb ordinadors amb accés a internet. Es recomana també que els alumnes tinguin a casa un ordinador amb internet. 

2. Coordinació i manteniment dels recuros TIC: és important que les TIC estiguin sempre operatives, que hi hagi un servei de manteniment de les TIC adequat i un servei de coordinació que pugui ajudar als mestres si ho necessiten. 

3. Recursos didàctics: per tal que els alumnes aprenguin és necessari un conjunt de recursos didàctics adequats. Els mestres són els encarregats de seleccionar-los, tot i que a vegades, entre la immensitat de recursos que trobem a la xarxa, es poden veure desorientats. En aquest sentit el més adient és recórrer a webs d'editorials o d'administracions educatives. També es poden trobar fòrums de mestres que comparteixen les seves idees, els materials didàctics... i intercanvien les seves experiències. 

4. Recolzament a l'equip directiu i compromís de la comunitat educativa: amb l'objectiu que la intregració de les TIC sigui el més significativa possible, és imprescindible comptar amb el recolzament de l'equip directiu i de tota la comunitat educativa. Aquests poden ajudar proporcionant recursos materials, personals i funcionals. 

5. Adequada formació del professorat en didàctica digital: per últim, aquest punt és bàsic. Els mestres han d'estar ben formats en matèria digital, i han de mantenir una actitud positiva i correcta per enfrontar aquest canvi en l'educació. Marquès distingeix dos models: el senzill, que és aquell que està a l'abast de tots els mestres que tenen unes nocions bàsiques del maneig de l'ordinador, i l'avançat, que incorpora competències tecnològiques més avançades i complexes. 

Em quedo amb la darrera frase que diu: "Cuando los profesores CONOZCAN eficaces modelos de utilización didáctica de las TIC que PUEDAN reproducir sin dificultad en su contexto (tengan recursos y formación) y les ayuden realmente en su labor docente (mejores aprendizajes de los estudiantes, reducción del tiempo y esfuerzo necesario, satisfacción personal)..., seguro que TODOS van a QUERER utilizarlas. ¿Por qué no?"
Amb aquesta frase queda de manifest que en el moment que els mestres dominin i tenguin les destreses necessàries per emprar les TIC ja no les voldran apartar més de la seva tasca docent, perquè en aquest moment s'hauran donat compte de la utilitat i de les funcions que ens aporten en la nostra feina. 

Així doncs, amb aquestes 5 claus, Pere Marquès vol deixar clares les consignes bàsiques per tal que la implementació de les TIC a les escoles no resulti un fracàs, sinó que sigui positiva i doni fruits. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada