dilluns, 2 de desembre de 2013

Investigació ACOT

La investigació ACOT es va dur a terme a una sèrie de centres que van ser dotats amb software i assessorament i es van avaluar les fases per les quals les TIC començaven a formar part de la quotidianitat dels docents.

Es va establir que és un procés que tarda entre 3 i 5 anys i que els professors passen per les següents fases: accés (aprendre l'ús bàsic de les tecnologies), adopció (els mestres empren els ordinadors per fer el mateix que feien sense els ordinadors, no comporta innovació didàctica), adaptació (s'integren les tecnologies en pràctiques tradicionals però augmentant la productivitat. Els alumnes comencen a emprar aplicacions), apropiació (es comencen a experimentar noves maneres de treballar didàcticament usant les tecnologies) i innovació (s'usa la tecnologia de manera que ningú ho ha fet abans, es creen coses noves).

I jo, en quina fase crec que estic?
Penso que estic en la fase d'apropiació. Crec que tenc un bon coneixement de TIC (tot i que em falta moltíssim per aprendre), és un tema que m'interessa molt i sempre intent trobar noves maneres d'integrar les TIC en la meva  feina. Penso també que la fase d'innovació és una fase molt difícil d'assolir, o que almenys comporta molt de temps fins arribar-hi, ja que necessita tenir un total maneig i un gran coneixement en noves tecnologies.


Penjo el vídeo on Jordi Adell ho explica en una conferència.La incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu és necessària?